ﺑﺴﻢﷲاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﻴﻢ

YA ALLAH, TUNJUKILAH KAMI BAHAWA YANG BENAR ADALAH BENAR DAN BERI KEMAMPUAN MENGIKUTINYA. DAN TUNJUKKANLAH KEPADA KAMI BAHAWA YANG SALAH ITU SALAH DAN BERIKAN KEMAMPUAN MENJAUHINYA.

AMIN YA RAHMAN YA RAHIM

Khamis, 14 Januari 2010

Nama-nama indah


ehsan youtube

 • Ar-Rahman - Yang Maha Pemurah
 • Ar-Rahim - Yang Maha Mengasihi
 • Al-Malik - Yang Maha Menguasai / Maharaja Teragung
 • Al-Quddus - Yang Maha Suci
 • Al-Salam - Yang Maha Selamat Sejahtera
 • Al-Mu'min - Yang Maha Melimpahkan Keamanan
 • Al-Muhaimin - Yang Maha Pengawal serta Pengawas
 • Al-Aziz - Yang Maha Berkuasa
 • Al-Jabbar - Yang Maha Kuat Yang Menundukkan Segalanya
 • Al-Mutakabbir - Yang Melengkapi Segala kebesaranNya
 • Al-Khaliq - Yang Maha Pencipta
 • Al-Bari - Yang Maha Menjadikan
 • Al-Musawwir - Yang Maha Pembentuk
 • Al-Ghaffar - Yang Maha Pengampun
 • Al-Qahhar - Yang Maha Perkasa
 • Al-Wahhab - Yang Maha Penganugerah
 • Al-Razzaq - Yang Maha Pemberi Rezeki
 • Al-Fattah - Yang Maha Pembuka
 • Al-'Alim - Yang Maha Mengetahui
 • Al-Qabidh - Yang Maha Pengekang
 • Al-Basit - Yang Maha Melimpah Nikmat
 • Al-Khafidh - Yang Maha Perendah / Pengurang
 • Ar-Rafi' - Yang Maha Peninggi
 • Al-Mu'izz - Yang Maha Menghormati / Memuliakan
 • Al-Muzill - Yang Maha Menghina
 • As-Sami' - Yang Maha Mendengar
 • Al-Basir - Yang Maha Melihat
 • Al-Hakam - Yang Maha Mengadili
 • Al-'Adl - Yang Maha Adil
 • Al-Latif - Yang Maha Lembut serta Halus
 • Al-Khabir - Yang Maha Mengetahui
 • Al-Halim - Yang Maha Penyabar
 • Al-'Azim - Yang Maha Agung
 • Al-Ghafur - Yang Maha Pengampun
 • Asy-Syakur - Yang Maha Bersyukur
 • Al-'Aliy - Yang Maha Tinggi serta Mulia
 • Al-Kabir - Yang Maha Besar
 • Al-Hafiz - Yang Maha Memelihara
 • Al-Muqit - Yang Maha Menjaga
 • Al-Hasib - Yang Maha Penghitung
 • Al-Jalil - Yang Maha Besar serta Mulia
 • Al-Karim - Yang Maha Pemurah
 • Ar-Raqib - Yang Maha Waspada
 • Al-Mujib - Yang Maha Pengkabul
 • Al-Wasi' - Yang Maha Luas
 • Al-Hakim - Yang Maha Bijaksana
 • Al-Wadud - Yang Maha Penyayang
 • Al-Majid - Yang Maha Mulia
 • Al-Ba'ith - Yang Maha Membangkitkan Semula
 • Asy-Syahid - Artinya Yang Maha Menyaksikan
 • Al-Haqq - Yang Maha Benar
 • Al-Wakil - Yang Maha Pentadbir
 • Al-Qawiy - Yang Maha Kuat
 • Al-Matin - Yang Maha Teguh
 • Al-Waliy - Yang Maha Melindungi
 • Al-Hamid - Yang Maha Terpuji
 • Al-Muhsi - Yang Maha Penghitung
 • Al-Mubdi - Yang Maha Pencipta dari Asal
 • Al-Mu'id - Yang Maha Mengembali dan Memulihkan
 • Al-Muhyi - Yang Maha Menghidupkan
 • Al-Mumit - Yang Mematikan
 • Al-Hayy - Yang Senantiasa Hidup
 • Al-Qayyum - Yang Hidup serta Berdiri Sendiri
 • Al-Wajid - Yang Maha Penemu
 • Al-Majid - Yang Maha Mulia
 • Al-Wahid - Yang Maha Esa
 • Al-Ahad - Yang Tunggal
 • As-Samad - Yang Menjadi Tumpuan
 • Al-Qadir - Yang Maha Berupaya
 • Al-Muqtadir - Yang Maha Berkuasa
 • Al-Muqaddim - Yang Maha Menyegera
 • Al-Mu'akhkhir - Yang Maha Penangguh
 • Al-Awwal - Yang Pertama
 • Al-Akhir - Yang Akhir
 • Az-Zahir - Yang Zahir
 • Al-Batin - Yang Batin
 • Al-Wali - Yang Wali / Yang Memerintah
 • Al-Muta'ali - Yang Maha Tinggi serta Mulia
 • Al-Barr - Yang banyak membuat kebajikan
 • At-Tawwab - Yang Menerima Taubat
 • Al-Muntaqim - Yang Menghukum Yang Bersalah
 • Al-'Afuw - Yang Maha Pengampun
 • Ar-Ra'uf - Yang Maha Pengasih serta Penyayang
 • Malik-ul-Mulk - Pemilik Kedaulatan Yang Kekal
 • Dzul-Jalal-Wal-Ikram - Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan
 • Al-Muqsit - Yang Maha Saksama
 • Al-Jami' - Yang Maha Pengumpul
 • Al-Ghaniy - Yang Maha Kaya Dan Lengkap
 • Al-Mughni - Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan
 • Al-Mani' - Yang Maha Pencegah
 • Al-Darr - Yang Mendatangkan Mudharat
 • Al-Nafi' - Yang Memberi Manfaat
 • Al-Nur - Cahaya
 • Al-Hadi - Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk
 • Al-Badi' - Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya
 • Al-Baqi - Yang Maha Kekal
 • Al-Warith - Yang Maha Mewarisi
 • Ar-Rasyid - Yang Memimpin Kepada Kebenaran
 • As-Sabur - Yang Maha Penyabar / Sabar